Latvijā reģistrējies pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs sniedz transporta pakalpojumus  Vācijas PVN maksātājam. Par transporta pakalpojumiem ir noslēgts līgums. Transporta pakalpojumu sniegšanas vietas var būt dažādas  preču transports no trešajām valstīm uz Latviju vai kādu citu Eiropas Savienības (ES) valsti un otrādi.

Vai šiem pakalpojumiem var piemērot Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 19.pantu un izrakstītajos rēķinos norādīt atsauci "reverse charge"? Kādos darījumos transporta pakalpojuma sniedzējs varētu piemērotu PVN likuma 46.pantu?