Uzņēmums, kas ir reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, izīrē nekustamo īpašumu fiziskām personām dzīvošanai ilgtermiņā, kā arī iznomā nekustamo īpašumu juridiskām personām. Attiecībā uz komunāliem maksājumiem uzņēmums darbosies kā starpnieks un īrniekiem/nomniekiem izsniegs rēķinus par ūdens, siltumenerģijas piegādēm un kanalizācijas, atkritumu izvešanas pakalpojumiem. Vai aprēķinot PVN proporciju, izdevumu summā jāiekļauj visi darījumi – gan tiešie (komunālie maksājumi, apsardze), gan netiešie (grāmatvedības pakalpojumi, biroja izdevumi) – vai tikai netiešie darījumi? 

Nosacījumi priekšnodokļa atskaitīšanai

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 52.panta 1.daļas 25.punktu ar nodokli neapliek iedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus – dzīvojamo telpu īri (izņemot viesu izmitināšanas pakalpojumus viesu izmitināšanas mītnēs – viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūristu mītnēs). Savukārt nekustamā īpašuma iznomāšana ir ar PVN apliekams darījums. Atbilstoši PVN likuma 92.panta 1.daļai reģistrētam nodokļa maksātājam ir tiesības priekšnodokli atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas, ja preces iegādātas un pakalpojumi saņemti ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai.