Uzņēmums, reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs Latvijā, iegādājas mājaslapas izstrādes pakalpojumu no Ķīnas uzņēmuma. Vai PVN nomaksa jāveic Latvijas uzņēmumam?

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.pantu, ja pakalpojums tiek sniegts PVN maksātājam, pakalpojuma sniegšanas vieta tiek noteikta tur, kur ir pakalpojuma saņēmēja saimnieciskās darbības mītnes vieta; vai pakalpojuma saņēmēja pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojums tiek sniegts pakalpojuma saņēmēja pastāvīgajai iestādei, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnes vietā; vai pakalpojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma saņēmējam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes.