Tuvojas pieprasījuma termiņš 2021.gada laikā Eiropas Savienībā samaksātā pievienotās vērtības nodokļa atgūšanai. Kādi ir nosacījumi, lai uzņēmumi atgūtu samaksāto nodokli, un kādas ir pašas pārmaksas minimālās prasības? 

Tiem Latvijas, Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu, kā arī atsevišķu ārpus ES valstu nodokļu maksātājiem, kas savā saimnieciskās darbības mītnes valstī ir reģistrēti arī kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji, ir iespēja atgūt citā ES dalībvalstī samaksāto PVN.