Sabiedrība noslēdza līgumu ar fizisku personu par būvniecības pakalpojumiem Latvijā. Sabiedrība ir Latvijas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, bet fiziskai personai ir Vācijā reģistrēta uzņēmējdarbība ar statusu “Gewerbe”, persona ir PVN maksātāja Vācijā. Nodokļi tiek maksāti Vācijā. Par izpildītiem pakalpojumiem tiek izrakstīts rēķins. Kādi dokumenti Latvijas uzņēmumam jāsaņem no Vācijas personas, kas sniedz pakalpojumus? Kas jāņem vērā attiecībā uz nodokļiem – kad piemērojams PVN, kad – iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)? Kādas atskaites jāiesniedz par darījumiem vai izmaksātajām summām?

Atbildē skaidrots:

  • Kā piemērot PVN nekustamā īpašuma darījumiem Latvijā un kurš ir atbildīgs par PVN nomaksu?
  • Vai un kādos gadījumos, izmaksājot atlīdzību Vācijas personai, ir jāietur IIN?
  • Kādas atskaites par šādu izmaksu iesniedzamas Valsts ieņēmumu dienestā?
  • Kādi dokumenti grāmatvedībā pamato šo darījumu?