Latvijas uzņēmums “A” pārdod akcīzes preci Latvijas uzņēmumam “B”, kas nodod preci uzņēmumam “C”, kas to transportē uz Ukrainu. Abi Latvijas uzņēmumi ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji. Eksporta deklarāciju noformē uzņēmums “A”. Kā uzņēmumam “A” PVN deklarācijā jāuzrāda konkrētais darījums? Kāda PVN likme jāpiemēro – 0 vai 21%?