Latvijas tiesu prakse pierāda, ka visbiežākie strīdi starp Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un nodokļu maksātājiem ir par pievienotās vērtības nodokļa (PVN), it īpaši 0% likmes, piemērošanu un priekšnodokļa atskaitīšanu. Apskatīsim PVN 0% likmes piemērošanu pārrobežu preču piegādes darījumiem Eiropas Savienībā (ES), tostarp, darījumu ķēdēm, kā arī tādu darījumu iespējamos riskus un to mazināšanas pasākumus.