2022. gadā spēkā ir stājušies vairāki grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Tie nav apjomīgi, toties labvēlīgi nodokļu maksātājiem. Pārskatīsim galvenos jaunumus Latvijas un Eiropas Savienības kontekstā!