Iepazīsimies ar Valsts ieņēmumu dienesta uzziņu, kurā tiek analizēta pievienotās vērtības nodokļa piemērošana fiziskai personai, kas pārdevusi savas meža īpašuma ciršanas tiesības.