Latvijas uzņēmums “A” iegādājas kokmateriālus no Latvijas uzņēmuma “B”, kurš rēķinā norāda atsauci uz pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanu apgrieztā kārtībā ar kodu “R1 darījumi ar kokmateriāliem”. Abi uzņēmumi ir PVN maksātāji. Uzņēmums “A” aprēķina PVN apgrieztā kārtībā un atskaita PVN kā priekšnodokli, jo preci izmantos savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Tālāk uzņēmums “A” preci transportē uz Zviedrijas ostu, lai eksportētu to uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) uzņēmumam “C”.

Eksporta deklarācijā eksportētājs ir uzņēmums “A”, kas izraksta rēķinu uzņēmumam “C” ar atsauci uz direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu eksporta darījumiem un piemēro PVN 0% likmi. Vai darījums starp uzņēmumu “A” un “C” ir eksporta darījums (eksporta deklarācija tiek aizpildīta Zviedrijā), kas jānorāda PVN deklarācijas 48.1rindā “Eksportētās preces”? Vai jāpiemēro kādas citas PVN likuma normas?

Transporta izdevumus no Latvijas līdz Zviedrijai un tālāk uz ASV sedz uzņēmums “A”. Kā PVN deklarācijā jānorāda ūdens transporta izdevumi no Zviedrijas līdz ASV, ja uzņēmums rēķinu saņem no citas trešās valsts personas?