Biedrībai ir dažādi regulāri izdevumi – tiek izgatavotas biedru kartītes, brošūras, sagādāta kafija sapulcēm, un ieņēmumi no biedru naudām. Vienreiz gadā biedrība rīko konferenci par drošības jautājumiem, kas ir biedrības pamatdarbība, piesaistot Latvijas un ārvalstu uzņēmumus, kas izvieto reklāmas plakātus pasākumā. Saistībā ar konferenci biedrībai rodas izdevumi un ieņēmumi. Ieņēmumi un izdevumi tiek stingri nodalīti. Kā šādos gadījumos piemērot PVN proporciju?