Uzņēmums noslēdzis līgumu ar sadarbības partneri par saules elektrostacijas iegādi un izbūvi uz ēkas jumta. Darījums noslēgts par 180 tūkst. eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tiek veikts iekšzemē. Abi iesaistītie uzņēmumi ir Latvijā reģistrēti PVN maksātāji. Saskaņā ar pilsētas būvvaldes sniegto informāciju būvvaldes atļauja saules paneļu izvietošanai uz jumta nav nepieciešama atbilstoši Ekonomikas ministrijas skaidrojumam par saules paneļu izvietošanu. Vai šim darījumam jāpiemēro PVN standartlikme 21% apmērā vai apgrieztā PVN maksāšanas kārtība saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142.pantu? Vai PVN piemērošana mainītos, ja tiktu izsniegta būvatļauja?

PVN likuma 142.pantu piemēro būvniecības pakalpojumiem. Šī panta 1.daļa nosaka, ka būvniecības pakalpojumi ir jebkura būvdarbu veikšana, kā arī būvniecības pakalpojumu līgumā ietvertā visu veidu projektēšana. Savukārt būvdarbi definēti Būvniecības likuma 1.panta 2.punktā - būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu.