Par tūrisma pakalpojumu sniedzēju var kļūt jebkurš uzņēmums, ne tikai tūrisma operators, piemēram, noorganizējot sava uzņēmuma kolektīvam kādu pasākumi. Tādēļ ir svarīgi saprast, kas ir “tūrisma pakalpojums” un kā pareizi darījumam piemērot pievienotās vērtības nodokli.

Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 136.pantā ir noteikts, ka tūrisma pakalpojumiem, kurus tūrisma operators sniedz ceļotājam, ir piemērojams īpašs PVN režīms ar nosacījumu, ka:

  • tūrisma operators darbojas savā vārdā un
  • izmanto citas personas pakalpojumu un preču piegādes ceļotājam sniegtā tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai (piemēram, viesu izmitināšanas, transporta, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, kas saņemti no citām personām).

Kā darbojas īpašais PVN režīms?

Atšķirībā no vispārējās PVN piemērošanas kārtības tūrisma operatora sniegtajiem tūrisma pakalpojumiem ar PVN apliekamā vērtība ir peļņas daļa no konkrētā darījuma. To aprēķina kā starpību starp visu summu (bez PVN), ko ceļotājs samaksā tūrisma operatoram, un tūrisma operatora faktiskajām izmaksām (tostarp PVN) par citu personu veiktajām preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem ceļotājam sniegtā pakalpojuma nodrošināšanai. Tūrisma operators samaksāto PVN par saņemtajiem pakalpojumiem un iegādātajām precēm, kas iekļautas tūrisma pakalpojumā, nedrīkst atskaitīt kā priekšnodokli. Tā vietā šo samaksāto PVN tūrisma operators iekļauj tūrisma pakalpojuma kopējā vērtībā un iekasē no ceļotāja.