Iepriekšējā rakstā jau sākām apskatīt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanas nosacījumus starptautisko preču transportēšanai. Analizējām, kā tie mainās, ja pakalpojuma saņēmējs veic vai neveic saimniecisko darbību, kā arī kur sniedz un izmanto transportēšanas pakalpojumus. Turpinām iesākto, izskatot nodokļa piemērošanas specifiku ar transportēšanu saistītajiem pakalpojumiem! 

Ar preču eksportu saistītie pakalpojumi

Attiecībā uz pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu, importu un tranzītu, piemērojami papildu noteikumi, kas minēti Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 46.panta 1.daļā:

Nodokļa 0 procentu likmi piemēro, ja pakalpojumi:

1) tieši saistīti ar preču eksportu, tai skaitā arī tādu preču eksportu, kurām muitas procedūra uzsākta citā dalībvalstī;

2) tieši saistīti ar preču importu gadījumos, kad šādu pakalpojumu vērtība ieskaitāma ar nodokli apliekamajā darījuma vērtībā saskaņā ar šā likuma 36.panta pirmo daļu;

3) tieši saistīti ar tranzīta pārvadājumiem;

4) sniegti brīvajā zonā vai muitas noliktavā un ir tieši saistīti ar precēm, kas ievestas Eiropas Savienības teritorijā no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam.