Uzņēmums, kas ir Latvijā reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, veic šķeldas piegādes iekšzemē Dānijā reģistrētam PVN maksātājam, kurš tālāk pats nodrošina šķeldas nogādāšanu no Latvijas uz Dāniju. Vai Latvijas uzņēmumam jāizraksta rēķins Dānijas uzņēmumam ar PVN 0% likmi, jo izpildās Pievienotās vērtības nodokļa likuma 43.panta 4.daļas nosacījumi? Vai darījumam tomēr jāpiemēro PVN 21% apmērā, jo tas notiek iekšzemē un uzņēmums nav PVN maksātājs Latvijā?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādiem nosacījumiem jāizpildās, lai preču piegādei Eiropas Savienības (ES) teritorijā varētu piemērot PVN 0% likmi.
  • Vai drīkst piemērot PVN 0% likmi preču piegādei, ja nav iesniegti visi vajadzīgie PVN deklarācijas pielikumi.
  • Kādi dokumenti apstiprina preču nosūtīšanu vai transportēšanu no vienas ES dalībvalsts uz citu.