Ir nodibināta biedrība ar mērķi apsaimniekot biedrības locekļiem piederošo daudzdzīvokļu māju (apkures organizēšana, remontdarbi utt.). Biedrības locekļi papildus ikmēneša izdevumiem par apkuri, apsaimniekošanu, biedra naudu katru mēnesi zināmu naudas summu iemaksā biedrības kontā, veidojot uzkrājumus lielākiem mājas remontdarbiem. Šī summa tiek norādīta biedrības izrakstītajos ikmēneša rēķinos biedriem. Vai šajā gadījumā biedrība veic ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apliekamus darījumus, ja nauda tiek saņemta biedrības mērķu sasniegšanai? Vai PVN apliekamajā ienākumā iekļauj arī papildu uzkrājumu? Vai uzkrājumam būtu jāatver speciāls konts bankā?