Vai ražošanas ēkas remontdarbiem – flīzēšanai, sienu pārbūvei, var piemērot pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142.pantu, ja darbu veicējs ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, bet nav būvkomersants? Pasūtītājs darbus veic Lauku atbalsta dienesta projekta ietvaros.

PVN likuma 142.pants nosaka, ka nodokli par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti iekšzemē, valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, ja būvniecības pakalpojumu sniedzējs un būvniecības pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.

Minētā panta izpratnē būvniecības pakalpojumi ir jebkura būvdarbu veikšana, kā arī būvniecības pakalpojumu līgumā ietvertā visu veidu projektēšana.