Saimnieciskās darbības veicējs sniedz viesu uzņemšanas un izmitināšanas pakalpojumus savā brīvdienu mājā, ko iespējams rezervēt arī Booking.com. Vai, piedāvājot pakalpojumus platformā, jāreģistrējas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā?

Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 3.panta 1.daļā noteikts, ka nodokļa maksātājs ir persona, kura patstāvīgi jebkurā vietā veic jebkuru saimniecisko darbību neatkarīgi no šīs darbības mērķa vai rezultāta. Saskaņā ar PVN likuma 4.panta 1.daļā noteikto saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību (tai skaitā jebkuru ražotāju, tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju darbība, lauksaimnieciska darbība). Attiecīgi viesu uzņemšana un izmitināšana brīvdienu mājā par atlīdzību ir saimnieciskā darbība un pakalpojuma sniedzējs ir nodokļu maksātājs. Respektīvi, pat ja PVN reģistrācijas numurs vēl nav iegūts, pakalpojuma sniedzējs uzskatāms par nodokļa maksātāju saskaņā ar PVN likumu.