Vai fiziskā persona kā pašnodarbinātais var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistrā, ja plāno sniegt līgumā minētos pakalpojumus tikai noteiktai komercsabiedrībai? Kāda pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas un aprēķināšanas kārtība par sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem? Par to uzziņas analīzē.