Valsts ieņēmumu dienests publicējis divas jaunas uzziņas pievienotās vērtības piemērošanas jautājumos. Vienā tiek analizēts, vai parādu atgūšanas izdevumiem ir kompensācijas raksturs, līdz ar to piemērojams nodokļa atbrīvojums, bet otrā – vai nodokļa atbrīvojums ir piemērojams ortodontijas ierīču piegādēm. Analizējam tās!