Latvijas SIA, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, sniedz mežistrādes pakalpojumus Vācijas sabiedrībai, PVN maksātājai Vācijā. Par nodokļa nomaksu ir atbildīgs pakalpojuma saņēmējs (Vācijas PVN maksātājs). Vai Latvijas uzņēmumam darījums jānorāda tā mēneša PVN deklarācijā, kad pakalpojums ir sniegts?

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 120. panta 10. daļu pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta atbilstoši šā likuma III nodaļai ir cita dalībvalsts, trešā valsts vai trešā teritorija, reģistrēts nodokļa maksātājs norāda tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kurā pakalpojums ir sniegts tā saņēmējam vai atlīdzība par pakalpojumu saņemta pirms pakalpojuma sniegšanas.

Vācijas uzņēmums rēķinu par pakalpojumiem Latvijas uzņēmuma vietā. Pakalpojuma sniegšanas periods ne vienmēr ir mēneša ietvaros – bieži vien par iepriekšējo mēnesi tas tiek saņemts pēc nākamā mēneša 20. datuma, kad PVN deklarācija jau ir nodota, par pakalpojumiem, kas ir sniegti arī iepriekšējā mēnesī (kārtību nevar mainīt, jo pakalpojums ir saistīts ar Vācijas valsts mežu izstrādi un valsts konkursu, kad pakalpojuma cena tiek aprēķināta tikai pēc kokmateriālu nodošanas).

Jautājumi:

  1. Ja pakalpojuma sniegšanas periods ir no 2020. gada 25. septembra līdz 2020. gada 15. oktobrim, vai darījumu norāda oktobra PVN deklarācijā? Septembra un oktobra samaksas daļu nav iespējams nodalīt.
  2. Pakalpojums sniegts no 2020. gada 20. septembra līdz 2020. gada 30. septembrim, bet rēķins izrakstīts 2020. gada 21. oktobrī. Vai darījums jāuzrāda septembra PVN deklarācijā?