Raksta tēma izvēlēta saistībā ar lasītāja uzdoto jautājumu par nosakāmo vērtību preču paraugiem (par preču paraugiem konkrētajā gadījumā samaksa netiek saņemta) un kompensācijas sūtījumiem (gadījumos, ja transportēšanas laikā prece tiek bojāta), kurus plānots sūtīt ārpus Eiropas Savienības (ES) - uz trešajām valstīm, kā arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu attiecīgajai situācijai. Minētais jautājums varētu būt aktuāls gan ražotājiem, gan tirgotājiem, tādēļ rakstā tiks apskatīti dažādi nodokļu aspekti un analizētas muitas prasības attiecībā uz nosūtāmo/saņemamo paraugu vērtību.