No šī gada 1.jūlija Pievienotās vērtības nodokļa likums (PVN likums) kļūst par vienu pantu bagātāks – tajā tiek ieviests jauns 143.2pants "Īpašs nodokļa piemērošanas režīms graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm".

Jaunajā PVN likuma 143.2pantā paredzēts, ka graudaugu un tehnisko kultūru (tostarp eļļas augu sēklu) un šo preču maisījumu (to neizmainītā stāvoklī parasti neizmanto galapatēriņam) piegādei piemēro tā saucamo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apgrieztās maksāšanas kārtību.