Sabiedrība nodarbojas ar semināru organizēšanu Latvijā. Šo semināru organizēšanas izdevumi ir gan ēdināšana, gan viesu izmitināšana, gan piesaistīto mākslinieku uzstāšanās. Par šiem izdevumiem tiek izrakstīts rēķins sabiedrības sadarbības partneriem Lietuvā, kas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji savā valstī. Rēķinā netiek atsevišķi uzrādīts katrs sniegtais pakalpojums, bet gan kopējais pakalpojums – semināra organizēšana. Kā par šiem izdevumiem aprēķināt un atskaitīt PVN priekšnodokli? Vai šie izdevumi skaitās uzņēmuma reprezentācijas vai ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi? Kāda PVN likme jānorāda rēķinā Lietuvas sabiedrībai? Un vai vajag izdalīt atsevišķi katru pakalpojumu ar savu PVN likmi, ja visi pakalpojumi ir viens kopums, proti, semināra organizēšana?