Pakalpojumu pirkšana no trešajās valstīs reģistrētiem nodokļu maksātājiem mūsdienās nav nekas neparasts, tomēr nodokļu piemērošana joprojām rada neskaidrības un jautājumus par šo tēmu saņemam regulāri. Mēģināsim izprast, kas aprēķina un maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) un kādos gadījumos var iestāties uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanas riski.

Pienākums aprēķināt PVN reversā

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 84.panta 5.daļu, ja trešās valsts nodokļu maksātājs nav reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā PVN maksātājs, nodokli par saņemto pakalpojumu aprēķina un valsts budžetā maksā pakalpojuma saņēmējs.

Tādēļ, saņemot no trešajām valstīm pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta ir iekšzeme, saņēmējam ir pienākums aprēķināt PVN apgrieztā kārtībā. Tas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzējam tiek samaksāta rēķinā norādītā pakalpojumu vērtība, savukārt saņēmējs savā deklarācijā aprēķina nodokli un atkarībā no tā, vai saņēmējam ir atskaitīšanas tiesības, atskaita priekšnodokli vai veic nodokļa samaksu budžetā.