Iegādājāmies tehniku no Vācijā reģistrēta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja. Latvijā tehniku no ostas transportēja Latvijā reģistrēts PVN maksātājs un izrakstīja rēķinu mums. Transporta izmaksas saskaņā ar līgumu ir jāsedz piegādātājam. Kā korektāk noformēt rēķinu Vācijas uzņēmumam - kā pakalpojuma rēķinu vai izmaksu kompensāciju? Kā piemērot PVN, ņemot vērā, ka pakalpojuma sniegšanas vieta bija Latvijas teritorija?