Uzņēmumiem attīstoties starptautiskā mērogā, grāmatvedim arvien biežāk nākas saskarties ar jautājumiem, kas saistīti ar nodokļu piemērošanu iepriekš nepieredzētiem darījumiem. Joprojām aktuāli ir arī jautājumi par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu sniegtajiem pakalpojumiem citu valstu personām.