iFinanses redakcijā saņemam daudz jautājumus par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu būvniecības darbiem, kas veikti kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Šoreiz skaidrojums sniegts, balstoties uz lasītāja jautājumu par būvniecības darbu veikšanu Vācijā, analizējot, kādas PVN sekas var rasties, darbus veicot šajā valstī.

Lasītāja jautājums: Latvijā reģistrēts būvniecības uzņēmums, kas turklāt ir reģistrējies Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) PVN maksātāju reģistrā, ir noslēdzis līgumu ar Vācijas rezidentu, fizisku personu par būvniecības pakalpojumu sniegšanu Vācijā. Plānotais būvniecības pakalpojumu veikšanas laiks ir 6 mēneši.

Lai pareizi piemērotu Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) normas, uzņēmumam ir nepieciešamas atbildes uz šādiem jautājumiem:

  1. Vai ir pietiekami, ka uzņēmums ir reģistrējies Latvijas VID PVN maksātāju reģistrā, vai uzņēmumam būtu jāreģistrējas arī citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, šajā gadījumā - Vācijas nodokļu administrācijā kā PVN maksātājam? Vai sniegtie būvniecības pakalpojumi citā ES dalībvalstī ir jāatspoguļo Latvijas PVN deklarācijā?
  2. Kā uzņēmuma grāmatvedības reģistros iegrāmatot ieņēmumus no būvniecības pakalpojumiem, kā arī izdevumus par Vācijā iegādātajiem un turpat arī izlietotajiem būvmateriāliem un pakalpojumiem?
  3. Vai, veicot būvniecības darbus Vācijā, ir jāņem vērā citi faktori?