Šī gada jūlijā Eiropas Savienības Tiesā izskatīts vērā ņemams spriedumslietā Nr.C-320/17 “Marle Participations SARL” par holdinga tiesībām atskaitīt pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokli par izdevumiem, kas saistīti ar holdinga pārstrukturēšanu.