Ko darīt ar bonusa (atlaides par apgrozījumu) rēķiniem par precēm, kam 2019. gadā piemēroja apgriezto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas režīmu? Šādu rēķinu izrakstot 2020. gadā par 2019. gada apgrozījumu, būtu jāpiemēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma 2019. gada redakcija. Kā šādu darījumu atspoguļot PVN deklarācijā rēķina izrakstītājam un rēķina saņēmējam?