No Eiropas Savienībā (ES) nereģistrētas personas ir saņemts pakalpojums, kas saistīts ar preču eksportu uz trešajām valstīm (komisijas maksa). Kā tas jāparāda pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā? Vai PVN ir jārēķina reversā un jānorāda deklarācijas 54. un 63.rindā?