SIA, kas ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāja, iegādājās lietotu automašīnu savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Reģistrējot šo automašīnu Ceļu satiksmes drošības direkcijā, tika samaksāts arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, jo nebija vēl uzstādīta globālās pozicionēšanas sistēma (GPS). Otrajā mēnesī tika uzstādīta GPS. Vai par šo mēnesi var veikt priekšnodokļa korekciju 100% vai tomēr 50% apmērā?