Latvijas uzņēmumiem, iegādājoties automašīnas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, darījuma brīdī skaidri jāvienojas, ar kādiem nosacījumiem pārdevējs piekrīt darījumam piemērot 0% pievienotās vērtības nodokļa likmi – šī ir galvenā atziņa, kas gūstama no pagājušā gada nogalē publicētās Valsts ieņēmumu dienesta uzziņas.