Kurā Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums), kas spēkā no 01.01.2013., pantā ir norādīts, ka likuma normas nepiemēro līgumsodiem un pārējiem darījumiem, kas bija minēti MK noteikumu Nr.933 Likuma Par pievienotās vērtības nodokli normu piemērošanas kārtība (MK noteikumi Nr.933), kas bija spēkā līdz 01.01.2013., 2.punktā?