Preču eksports saskaņā ar likumu „Par pievienotās vērtības nodokli” (likums par PVN) ir preču izvešana no iekšzemes uz trešajām valstīm vai trešajām teritorijām. Kāda pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme jāpiemēro eksporta darījumiem un kā tie atspoguļojami PVN deklarācijā - par to šajā publikācijā.