Šobrīd tirdzniecībā vislabākie panākumi ir tiem, kas operatīvi reaģē uz pieprasījumu, īpaši svarīgs ir piegāžu ātrums. Tādēļ preču darījumos sen vairs nav iesaistītas tikai divas puses - pārdevējs un pircējs. Ļoti tipiski, ka pārdošanas darījumos puses saved kopā starpnieks un pat vairāki. Tāpat darījumos ir iesaistīti arī preču transportētāji un starpnieki, kas organizē transportu. Līdz ar to parādās daudz jautājumu – kā piemērojami nodokļi piegādēm, kurās iesaistīti viens vai vairāki starpnieki, kas veic preču transportēšanu, un vai tas ietekmē nodokļu piemērošanu, kādi pavaddokumenti ir nepieciešami, lai pamatotu piegādes un preču transportēšanu.