Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai (izejvielu atvešanai un klientu apmeklējumiem) no citas SIA (abas sabiedrības ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājas) nomā 2 automašīnas:

  • vieglo pasažieru automašīnu, kas atbilst M1 kategorijai (vieglā automašīna, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz 8);
  • kravas automašīnu, kas atbilst N1 kategorijai (kravas automašīna ar pilnu masu līdz 3000 kg, kas ir reģistrēta kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā 3 sēdvietas).

Abas automašīnas nepārsniedz reprezentatīvās automašīnas vērtību, proti, 50 000 EUR bez PVN. Automašīnās nav uzstādīta globālās pozicionēšanas sistēma (GPS).

Kādā apmērā drīkst atskaitīt priekšnodokli par izdevumiem, kas saistīti ar minēto automašīnu nomu un uzturēšanu?