No 01.01.2013. stājas spēkā jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums (PVN likums), kas jāpiemēro darījumiem, kas tiek veikti 2013.gadā. Līdz ar to deklarācija janvārī par decembri būs jāiesniedz pēc iepriekšējās kārtības.