Bieži vien ārvalsts uzņēmumi Latvijā izlemj izvietot struktūrvienību, kas sniedz atbalsta pakalpojumus pašam ārvalsts uzņēmumam, tajā skaitā atbalsta funkcijas  (piemēram, grāmatvedība, IT, personāla funkcijas, administratīvie pakalpojumi, izpētes centrs) vai, piemēram, pārdošanas atbalsts. Atkarībā no funkcijām šāda struktūrvienība var tikt reģistrēta gan kā filiāle vai pārstāvniecība Komerclikuma noteiktajā kārtībā, gan arī kā pastāvīgā pārstāvniecība Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Darbība Latvijā ar šādas pārstāvniecības starpniecību praksē var radīt virkni neskaidrību, piemēram - vai rēķini jāizraksta pārstāvniecības vārdā, vai ārvalsts uzņēmuma vārdā un lietojot tā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numuru; vai piegādātājiem jāpiemēro Latvijas PVN, adresējot rēķinus pārstāvniecībai, vai arī bez PVN, adresējot tos ārvalsts uzņēmumam; vai par PVN maksātāju jāreģistrējas pašam nerezidentam, vai tā pārstāvniecībai Latvijā.