Labdien! Man ir jautājumi par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām transportlīdzekļu, kas tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā, izdevumiem no š.g. 1.janvāra, kad spēkā stājās grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums), kas paredz priekšnodokli par transportlīdzekļu izdevumiem atskaitīt 100% apmērā.