Iespēja veidot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju grupu (PVN grupa) parādījās no 2009. gada 1. decembra, kad tika pieņemti grozījumi likumā Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN). Likumā tika ieviesta Direktīvas 2006/112/EC (Direktīva) 11. pantā paredzētā norma, ka dalībvalstis par vienu nodokļa maksātāju var uzskatīt personas, kuras veic uzņēmējdarbību attiecīgās dalībvalsts teritorijā un kuras, kaut arī juridiski patstāvīgas, ir cieši saistītas cita ar citu finansiālām, saimnieciskām un organizatoriskām saitēm. Tomēr dalībvalstīm ir jākontrolē, vai šī iespēja netiek izmantota, lai izvairītos no nodokļa maksāšanas. Esam konstatējuši, ka vēl joprojām PVN grupas sniegtās priekšrocības Latvijā izmanto salīdzinoši maz uzņēmumu. Tādēļ, lai aktualizētu iespēju izmantot PVN grupu savā nodokļu maksājumu plānošanā, apkopojām ieguvumus no PVN grupas izmantošanas, kā arī nosacījumiem, kas jāievēro, veidojot PVN grupu.