SIA, kas ir reģistrējusies kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, nopirks zemes gabalu (zemes gabals tiek pirkts no fiziskas personas, nav apbūves gabals). Uz šī zemes gabala tiks uzbūvēta privātmāja. Būvniecības maksājumi būs sadalīti 2 kategorijās - maksājumi būvuzņēmējam par būvdarbu veikšanu (piemēram, pamatu izbūve, sienu izbūve, jumta uzstādīšana, iekšējā apdare, utt.) un maksājumi par materiāliem pa tiešo pārdevējiem (piemēram, iepirksim ar uzņēmuma bankas karti flīzes, betonu, ķieģeļus utt. būvniecības veikalos).

Kad māju uzbūvēsim un nodosim ekspluatācijā, to izīrēsim uz 1 gadu un 1 mēnesi fiziskajai personai dzīvošanai. Pēc tam māju pārdosim.

Tagad jautājumi:

  1. Zemes iegāde. Kā piemērot PVN zemes gabala iegādei?
  2. Būvniecība. Kā tiek piemērots PVN būvniecības laikā? Rēķinos parādās PVN 0%. Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142.panta 2.daļā noteikts, ka “nodokli par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti iekšzemē, valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, ja būvniecības pakalpojumu sniedzējs un būvniecības pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji." Tātad SIA grāmatvedis pats aprēķinās PVN, un uzņēmumam būs jāmaksā PVN budžetā?
  3. Izīrēšana. Vai pareizi saprotam, ka izīrēšana netiek aplikta ar PVN? PVN likuma 52.panta 1.daļā ir noteikts, ka “ar nodokli neapliek šādas preču piegādes un pakalpojumus: [..] 25) šādus iedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus: a) dzīvojamo telpu īri (izņemot viesu izmitināšanas pakalpojumus viesu izmitināšanas mītnēs — viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūristu mītnēs)."
  4. Pārdošana. Vai pareizi saprotam, ka izīrēšanas rezultātā īpašums skaitīsies kā lietots, un, to pārdodot, PVN nebūs jāpiemēro?
  5. Priekšnodokļa korekcija. Nav izprotams PVN likuma 102.pants par priekšnodokļa korekciju. Kā jāveic korekcija aprakstītajā situācijā?