Latvijas uzņēmums - Latvijas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs - iegādājas preces no Itālijas uzņēmuma, kas ir Itālijas PVN maksātājs. Latvijas uzņēmums šīs preces tālāk pārdod Latvijas fiziskajai personai (nav saimnieciskās darbības veicēja), kas preces vēlas saņemt Lielbritānijā, līdz ar to preces tiek transportētas no Itālijas uz Lielbritāniju. Pēc Itālijas uzņēmuma sagatavotā invoice (rēķina) par preci samaksā Latvijas uzņēmums, savukārt par šīm precēm Latvijas uzņēmums izraksta pavadzīmi fiziskajai personai. Kā šādā darījumā tiek piemērots PVN un kā tas tiek atspoguļots PVN deklarācijā?