Norvēģijas uzņēmums noslēdzis līgumu ar meitas uzņēmumu Latvijā par starpniecības pakalpojumiem. Mātes uzņēmums meklē pircējus meitas uzņēmuma ražotajai produkcijai un saņem atlīdzību par starpniecības pakalpojumiem. Mātes uzņēmums noslēdz līgumu ar Zviedrijas uzņēmumu par ražojumu piegādi. Latvijas uzņēmums (pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs) saražo produkciju un piegādā Zviedrijas uzņēmumam (ar Zviedrijas PVN numuru), izrakstot nodokļa rēķinu. Preces tiek transportētas uz Zviedriju (ir apstiprināts CMR un Latvijas transporta kompānijas rēķins). Zviedrijas uzņēmums veic rēķina apmaksu Latvijas uzņēmumam. Latvijas uzņēmums šo darījumu uzrāda PVN deklarācijā kā piegādi ES (PVN deklarācijas 45. rindā un pielikumā PVN 2 “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā”). Vai pareizi?

Norvēģijas uzņēmums izraksta rēķinu Latvijas uzņēmumam par starpniecību. Latvijas uzņēmums starpniecības summai aprēķina PVN (reverss), ko uzrāda PVN deklarācijas 54. un 63. rindā (PVN) un PVN 1 “Pārskata par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu” I daļā “Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem”. Vai pareizi?