Labdien! Man ir divi jautājumi saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu transporta pakalpojumiem darījumos ar trešās valsts nodokļu maksātājiem. 1. Latvijas PVN maksātājs sniedz transporta ekspedīcijas pakalpojumus Krievijas uzņēmumam. T.s. ekspedīcijas pakalpojums ietver preču transportēšanas noorganizēšanu, kravas apdrošināšanu, muitas formalitāšu kārtošanu u.c. pakalpojumus, kas nepieciešami, lai klients Krievijā saņemtu preces, ko viņš ir iegādājies Itālijā. Brīdī, kad klients Krievijā apstiprina, ka preces ir saņemtas, Latvijas nodokļu maksātājs izraksta Krievijas uzņēmumam rēķinu par pakalpojumiem. Kurš likuma Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN) pants ir jāpiemēro šim darījumam? Kurā ailē PVN deklarācijā jāatspoguļo šis darījums? 2. Latvijas nodokļu maksātājs iegādājas preces no trešajām valstīm (piemēram, Ķīnas, ASV), un tās netiek atmuitotas, bet gan nogādātas muitas noliktavā. Tālāk no muitas noliktavas tās tiek eksportētas uz citu trešo valsti, piemēram, Krieviju. Sakiet, lūdzu, vai šāds darījums ir jāatspoguļo PVN deklarācijā?