Gadījumos, kad uzņēmumi, kuri nav reģistrējušies ar pievienotās vērtības nodokli (PVN vai nodoklis) apliekamo personu reģistrā, iepērk preces no trešajām valstīm, tie nereti nav informēti par PVN piemērošanas kārtību un muitas procedūru šādās situācijās. Šajā publikācijā par to, kādos gadījumos ar PVN apliekama importēto preču muitas vērtība, un kā veicama preces atmuitošanas procedūra.