Stājoties spēkā Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) grozījumiem par īpašā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) režīma piemērošanu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, nodokļu maksātājus gaida jauns izaicinājums – ir jāspēj orientēties vienlaikus 5 – 6 Latvijas un Eiropas Savienības (ES) normatīvajos aktos. Šajā rakstā apkopoti būtiskākie aspekti, kas nodokļu maksātājiem būtu jāzina, gatavojoties izmaiņām.