Lai gan par šo tēmu rakstīts daudz, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību pamatota vai pilnīgi nepamatota ierobežošana par nodokļu maksātāja darījumiem joprojām ir biežākais audita uzrēķinu iemesls Latvijā.

Palīdzot klientiem audita laikā un pārsūdzot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumus, secināms, ka ne nodokļu maksātājiem, ne VID nav saprotami nodokļu maksātāja pienākumi, kas attiecināmi uz darījumu partneru pārbaudēm, bet ir skaidrs, ka VID var lūgt iesniegt (un vienmēr pieprasa) pierādījumus par darījumu partnera pārbaudīšanu un darījuma pamatošanu. Ironiski, ka gan nepietiekama, gan pārmērīga darījumu partnera un darījuma apstākļu pārbaude un dokumentēšana VID var liecināt par nodokļa maksātāja apzinātu iesaistīšanos PVN izkrāpšanā.

Zvērinātu advokātu birojs “SORAINEN” 09.03.2017. rīkoja klientu tikšanos ar VID ģenerāldirektori Ilzi Cīruli. VID ģenerāldirektore, runājot par VID darba uzdevumiem, PVN shēmas minēja kā primāro prioritārās uzraudzības jomu. Tas nozīmē, ka VID plāno aktīvi turpināt uzsākto cīņu pret PVN "shēmotājiem".