Uzņēmums mums piegādā dažādas IT preces – gan tādas, kurām pievienotās vērtības nodoklis (PVN) jāpiemēro apgrieztā maksāšanas kārtībā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.1pantu, gan tādas, kurām šis pants nav piemērojams, piemēram, tonerus, printerus. Rēķinā uzņēmums visām precēm norāda apgriezto maksāšanas kārtību. Vai mēs šādām precēm drīkstam piemērot PVN reversu (paši aprēķināt un paši atskaitīt priekšnodokli) vai nedrīkstam? Un kā rīkoties, saņemot šādu rēķinu? Vai mums jāuzstāj, lai rēķins tiktu izlabots? Ko darīt, ja partneris to nedara? Vai zaudējam tiesības uz PVN priekšnodokli?