Reversās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtības ieviešana būvniecības nozarē bija visnotaļ atbalstāms un ilgi gaidīts notikums. Tas viesa cerības, ka, izmantojot reverso PVN maksāšanas modeli, būtiski tiks mazināts PVN izkrāpšanas gadījumu skaits būvniecībā par fiktīvi noformētiem un faktiski nenotikušiem darbiem. Tomēr šā gada pirmajās nedēļās esam saskārušies ar negaidītiem sarežģījumiem, kas fundamentāli apdraud jaunās kārtības dzīvotspēju un būtībā liek apšaubīt reversās PVN maksāšanas kārtības ieviešanas lietderību.